Käytämme perhekodeissamme ratkaisukeskeistä toimintatapaa, jonka avulla lapsi oppii kohtaamaan myönteisesti elämän haasteita. Katsomme tulevaisuuteen ja tuemme lasta käyttämään omia voimavarojaan. Korostamme toiveikkuutta ja myönteistä elämänasennetta.

Tuemme erityisesti lasten/nuorten koulunkäynnistä selviämistä ja siitä jatko-opintoihin kullekin sopivalle alalle. Nuoria kannustetaan hankkimaan itselleen ammatti ja itsenäistymään.

Mikäli nuori tarvitsee aikuisuuden kynnyksellä tukea arjesta selviytymiseen jälkihuoltoa järjestetään sopimuksen mukaan. Perhekodin kiinnostus itsenäistyvän nuoren hyvinvointiin ei päädy hoitosuhteen katkeamiseen vaan yhteyttä nuoreen pidetään säännöllisesti.

Yhteydenpitoa sijoitettujen lasten biologisiin vanhempiin ja muihin sukulaisiin pidetään säännöllisesti, ottaen huomioon lapsen iän ja kehitystason.

Perhekoti Reijantupa
Jussilantie 23, 04300 Tuusula

Puhelin:
040 753 0682

Sähköposti:
reijantupa@kolumbus.fi